Hendrik Baumans

Hendrik Baumans

Partner

Hendrik Baumans adviseert zowel bedrijven en zelfstandigen als particulieren met vragen binnen het ruime omgevingsrecht en het vastgoedrecht. Hij heeft een jarenlange expertise opgebouwd binnen de KMO-, retail- en de landbouwsector.

Meer specifiek heeft hij zich gespecialiseerd in het bijstaan en vertegenwoordigen van cliënten bij omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen en milieuactiviteiten en in beroepsprocedures bij de hogere overheden (deputatie, minister) en de verschillende raden (de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering). Binnen het vastgoedrecht focust Hendrik zich op pacht, huur, koop en allerhande problematieken waaronder burenhinder, erfdienstbaarheden, bodemverontreiniging, …

Vooraleer Hendrik het advocatenkantoor Areaal oprichtte in november 2020, was hij eerst actief bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in bestuurs- en vastgoedrecht, om vervolgens zijn expertise binnen omgevings- en vastgoedrecht verder uit te bouwen bij een advocatenkantoor verbonden met een internationaal consultancy bedrijf aan de balie van Brussel.

Hendrik is redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en was van 2018 tot en met 2021 praktijkassistent binnen de afdeling Publiek Recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

Hendrik Baumans behaalde een Master in de Rechten aan de KU Leuven (2014) en een postgraduaat Vastgoedkunde aan het postuniversitair centrum van de KU Leuven (2016).

T. +32 498 32 16 05