Expertise

 • Merken, Tekeningen & Modellen, Domeinnamen
 • Auteursrecht & Software
 • Octrooien & technologie
 • Opmaak allerhande overeenkomsten (i.e. licentie, overdracht, mede-eigendom, R&D, etc.)
 • Geschillenbeslechting

 • E-commerce & consumentenrecht
 • Opmaak algemene voorwaarden, licentieovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst, etc.
 • Opmaak ICT contracten (IAAS, SAAS, PAAS, etc.)
 • Geschillenbeslechting

 • GDPR compliance (privacy en cookie verklaring, verwerkingsregister, DPO, etc.)
 • Data Protection Impact Assessment
 • Gegevenslek & Cybersecurity
 • Sociale Media
 • Geschillenbeslechting

 • Begeleiden en betwisten van omgevingsvergunningsaanvragen (stedenbouwkundige handelingen, milieuactiviteiten, socio-economisch)
 • Bodem- en waterwetgeving
 • Mestwetgeving
 • Zonevreemde constructies en activiteiten
 • Windturbines
 • Handhaving (procedures bij provincie en de minister van Omgeving, en bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, Handhavingscollege, burgerlijke en strafrechtbanken)

 • Koop/verkoop
 • Huur/verhuur
 • Eigendom/vruchtgebruik/opstal/erfpacht
 • Adviseringen en bijstand bij transacties en geschillen
 • Aanneming- en bouwgeschillen

 • Pacht
 • Burenhinder, erfdienstbaarheden, afpalingen
 • Verbintenissen en overeenkomsten B2B
 • Geschillenbeslechting

 • Algemeen handels- en verbintenissenrecht
 • Algemene verkoop- en factuurvoorwaarden
 • Verbintenissen B2C en andere commerciële overeenkomsten
 • Adviseringen en bijstand bij transacties en geschillen

 • Merken, Tekeningen & Modellen, Domeinnamen
 • Auteursrecht & Software
 • Octrooien & technologie
 • Opmaak allerhande overeenkomsten (i.e. licentie, overdracht, mede-eigendom, R&D, etc.)
 • Geschillenbeslechting

 • E-commerce & consumentenrecht
 • Opmaak algemene voorwaarden, licentieovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst, etc.
 • Opmaak ICT contracten (IAAS, SAAS, PAAS, etc.)
 • Geschillenbeslechting

 • GDPR compliance (privacy en cookie verklaring, verwerkingsregister, DPO, etc.)
 • Data Protection Impact Assessment
 • Gegevenslek & Cybersecurity
 • Sociale Media
 • Geschillenbeslechting

 • Begeleiden en betwisten van omgevingsvergunningsaanvragen (stedenbouwkundige handelingen, milieuactiviteiten, socio-economisch)
 • Bodem- en waterwetgeving
 • Mestwetgeving
 • Zonevreemde constructies en activiteiten
 • Windturbines
 • Handhaving (procedures bij provincie en de minister van Omgeving, en bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, Handhavingscollege, burgerlijke en strafrechtbanken)

 • Koop/verkoop
 • Huur/verhuur
 • Eigendom/vruchtgebruik/opstal/erfpacht
 • Adviseringen en bijstand bij transacties en geschillen
 • Aanneming- en bouwgeschillen

 • Pacht
 • Burenhinder, erfdienstbaarheden, afpalingen
 • Verbintenissen en overeenkomsten B2B
 • Geschillenbeslechting

 • Algemeen handels- en verbintenissenrecht
 • Algemene verkoop- en factuurvoorwaarden
 • Verbintenissen B2C en andere commerciële overeenkomsten
 • Adviseringen en bijstand bij transacties en geschillen

“Quality is not an act, it is a habit”
Aristotle


De advocaten van Areaal zullen elk dossier met de nodige expertise en gedrevenheid behandelen waarbij het belang van de cliënt centraal staat. Areaal begeleidt haar cliënten van begin tot einde en zorgt voor de nodige deskundigheid bij complexe juridische vraagstukken zodat de cliënt een geïnformeerde en strategische beslissing kan nemen.

Geschillenbeslechting