Hélène De Coster

Hélène De Coster

Associate

Hélène De Coster is gefocust op het intellectueel eigendomsrecht (IP), informatie en communicatietechnologieën (ICT) en privacy. Hiernaast is ze actief in het bredere ondernemingsrecht. Haar activiteiten bestaan voornamelijk in adviesverlening en contractredactie in deze materies. Ze heeft praktische ervaring opgedaan in advocatenkantoren gespecialiseerd in intellectuele eigendom, ICT-recht, geschillenbeslechting en ondernemingsrecht.

Hélène behaalde naast een Master in de Rechten aan de KU Leuven (2021) ook een bijkomende Master na Master in Intellectuele Eigendom en ICT-recht aan de KU Leuven (2022).

Ze is sinds oktober 2022 lid van de balie.